서정대학교 로고

Trung tâm Giáo dục Tiếng Hàn

Quy định về tốt nghiệp

Quy định về tốt nghiệp
Điểm danh 70% hoặc hơn điểm danh Vấn đề điểm danh Vắng mặt không có phép, đi trễ/rời lớp sớm ba lần sẽ được coi như một lần vắng mặt.
Vắng mặt có lí do Vắng mặt liên quan đến bệnh tật (phải kèm theo giấy chứng nhận y tế), nhưng các trường hợp như viêm mũi, viêm dạ dày và đau lưng dưới sẽ không được tính là vắng mặt liên quan đến bệnh tật.
Khi có thành viên gia đình qua đời
Thăm cơ quan nhập cảnh không được tính là vắng mặt có phép.
Vắng mặt có phép được cho phép lên đến 10% tổng thời gian học.
Điểm số Trung bình 70 hoặc cao hơn Tính điểm Điểm danh 10%, bài tập và sự tham gia lớp học 20%, đánh giá thành tích 70%.
v.v. Nếu tỷ lệ điểm danh cho mỗi kỳ học ít hơn 70%, không thể gia hạn thời gian lưu trú. Nếu có nhiều hơn 3 lần vắng mặt không có phép, bạn có thể bị đuổi học.