서정대학교 로고

Trung tâm Giáo dục Tiếng Hàn

Lịch trình lớp học

Lịch trình lớp học
Lớp học Lớp học đầu tiên tiết 2 tiết 3 tiết 4
Lớp học buổi sáng 09:00 ~ 09:50 10:00 ~ 10:50 11:00 ~ 11:50 12:00 ~ 12:50
Lớp học buổi chiều 14:00 ~ 14:50 15:00 ~ 15:50 16:00 ~ 16:50 17:00 ~ 17:50
  • Lớp học được tổ chức cả trực tiếp và trực tuyến.

Phương pháp đánh giá

  • Điểm danh 10%, Bài tập và sự tham gia lớp học 20%, Kỳ thi giữa kỳ 35%, Kỳ thi cuối kỳ 35% ( Tỷ lệ phản ánh có thể thay đổi tùy theo chính sách chấm điểm của Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc )
  • Kỳ thi giữa kỳ: Tuần thứ 6 của kỳ học (có thể thay đổi tùy theo lịch trình)
  • Kỳ thi cuối kỳ: Tuần thứ 10 của kỳ học (có thể thay đổi tùy theo lịch trình)